Oferta

Sprzedaż spółek

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co do zasady ma prawo swobodnego dysponowania udziałami, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych wspólnicy spółki z o.o. mogą w umowie spółki uzależnić zbycie udziału od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć.

Sprzedaż spółek polega na sprzedaży 100 % udziałów przez dotychczasowych wspólników spółki z o.o. Sprzedaż udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Obrót udziałami zwolniony jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Opodatkowanie transakcji sprzedaży udziałów dotyczy stron tej transakcji tj. zbywcy oraz nabywcy udziałów. Czynność polegająca na sprzedaży spółki (zbyciu udziałów) nie wywołuje żadnych skutków podatkowych dla spółki której udziały są sprzedawane.

Blog na Tumblr

Wczytuję dane z Tumblr Ajax loader

Najnowsze z Blip

Wczytuję dane z Blipa Ajax loader