Oferta

Podstawowe informacje o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) jest to spółka kapitałowa utworzona przez jednego lub większą liczbę wspólników.

Wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zostać osoby fizyczne oraz osoby prawne zarówno krajowe jak i zagraniczne.

Zasady działania oraz tworzenia spółek kapitałowych w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostały skodyfikowane w ustawie kodeks spółek handlowych.

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Spółek Handlowych minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5 000,00 zł i dzieli się na udziały o wartości nominalnej nie niższej niż 50,00 zł każdy.

Umowa spółki dla swojej ważności wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Spółka nabywa osobowość prawną z chwilą rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka z o.o. reprezentowana jest przez Zarząd, który składa się z jednego lub większej ilości członków, w tym Prezesa Zarządu. Do Zarządu może zostać powołany wspólnik spółki lub osoba z poza grona wspólników.

Za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada spółka całym swoim majątkiem.

Blog na Tumblr

Wczytuję dane z Tumblr Ajax loader

Najnowsze z Blip

Wczytuję dane z Blipa Ajax loader