Oferta

Utworzenie oraz rejestracja spółki na zlecenie

W zakresie swojej działalności proponujemy Państwu usługę polegającą na kompleksowej rejestracji dowolnej spółki podlegającej wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

To Państwo od początku decydują o rodzaju spółki jaka jest najdogodniejsza do potrzeb prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej, jej nazwie, siedzibie, kapitale, zakresie działalności zgodnie z klasyfikacją PKD oraz udziałowcach czy też wspólnikach spółki.

Zgodnie z Państwa wolą przygotowywany jest projekt umowy spółki, zawierana jest umowa w sposób przewidziany prawem dla danej spółki, a następnie dokonywana jest rejestracja spółkek w Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz przeprowadzana procedura uzyskania niezbędnych w prowadzonej działalności numerów NIP i REGON.

Na Państwa zlecenie rejestrujemy:

  • Spółki jawne
  • Spółki partnerskie
  • Spółki komandytowe
  • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Blog na Tumblr

Wczytuję dane z Tumblr Ajax loader

Najnowsze z Blip

Wczytuję dane z Blipa Ajax loader